Aktiviteter i uke 49

Rekruttgruppa:

Tirsdag 6. desember:       Trening kl 16:45 - 17:30 i ishallen i Bugården

Søndag 11. desember:     Maierløpet på Maier Arena i Tønsberg

Barne- og ungdomsgruppa:

Tirsdag 6. desember:      Trening kl 17:30 - 19:00 i ishallen i Bugården

Torsdag 8. desember:     Trening kl 17:30 - 19:00 på Maier Arena i Tønsberg

Søndag 11. desember:    Maierløpet på Maier Arena i Tønsberg