Kontakt

Sandefjord Skøiteklub

E-post: post@s-s-k.no
Org.nr: 983 935 222
Kontonummer: 2480 05 20246

Postadresse
c/o Vestfold Idrettskrets
Postboks 1225
3205 Sandefjord

Sosiale medier

Styret

Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Charlotte Hem Send e-post 413 11 897
Nestleder Terje Sørlie Send e-post 917 01 167
Kasserer Helge Heian Send e-post 402 87 196
Styremedlem Ingvild Karstensen Send e-post 980 47 027
Styremedlem Thor Haugen Send e-post 957 88 716
Styremedlem Kjell Gunnar Haugen Send e-post 982 37 904
Tilbake