Klubbens vedtekter er kalt lov for Sandefjord Skøiteklub. Eventuelle endringer i vedtektene skal vedtas av årmøtet.

Lov for Sandefjord Skøiteklub ble sist endret på årsmøtet 31. mars 2022. Den gjeldende loven finner du her.