Aktiviteter i uke 4:

Rekruttgruppa:

Tirsdag 24. januar:       Trening kl 16:45 - 17:30 i ishallen i Bugården

Barne- og ungdomsgruppa:

Tirsdag 24. januar:      Trening kl 17:30 - 19:00 i ishallen i Bugården

Torsdag 26. januar:     Trening kl 17:30 - 19:00 på Maier Arena i Tønsberg