Ved å klikke på linken nedenfor, finner du organisasjonsplanen for Sandefjord Skøiteklub for sesongen 2022-2023. Den ble vedtatt på årsmøtet 31. mars 2022 og gjelder frem til årsmøtet i 2023.

Her finner du mye nyttig stoff om klubbens verdier, retningslinjer for de som har verv i klubben og mye nyttig informasjon om klubbens organisering.