I forbindelse med klubbens 100-årsjubileum i 2019, ble det laget en omfattende jubileumsberetning som tar for seg små og store hendelser i klubbens 100-årige historie. Jubileumsberetningen er ment å gi et innblikk i Sandefjord Skøiteklubs historie fra stiftelsen i 1919 og frem til 100-årsjubileumet i 2019. Beretningen er ikke fullstendig og er i stor grad basert på avisutklipp og gamle årsberetninger.

Du finner også en mengde oversikter og statistikker som kan være av interesse.

Det er Helge Heian som er hovedforfatter av jubileumsberetningen, men Jan-Terje Sørlie, Tormod B. Haugen, Terje Sørlie og Bjørn Edgar Gulliksen har også bidratt. Jubileumsberetningen i sin helhet finner du ved å klikke på linken nedenfor.