Velkommen som medlem!

Det er reltativt rimelig å være medlem i Sandefjord Skøiteklub. Satsene finner du nedenfor. Vi anbefaler de som har barn i skøyteklubben å tegne familiemedlemsskap. Da blir både foreldre og barn medlem i klubben, og foreldre får da automatisk stemmerett på klubbens årsmøte og i andre sammenhenger.

Bli medlem
Ønsker du å blir medlem, kan du enkelt gjøre det ved å sende en mail til klubbens kasserer. Oppgi navn, adresse og fødselsdato, samt hvilken type medlemsskap du ønsker.

Registrere deg som medlem

Medlemskontingent
Medlemskontingent blir normalt sendt ut i november hvert år. Den gjelder da for inneværende skøytesesong. Neste utsendelse av kontingenter er i november 2022, og gjelder da for skøytesongen 2022/2023.

Satsene for medlemskap

Type  Pris
Familiemedlemskap kr 800,-
Enkeltmedlemskap, aktivt medlem kr 500,-
Støttemedlemskap kr 250,-
Treningsavgift, rekrutt kr 600,-
Treningsavgift, aldersbestemte klasser kr 850,-
Treningsavgift, junior C og eldre kr 1 100,-

Ta kontakt ved spørsmål
Alle spørsmål angående medlemskap sendes til kasserer

Tilbake